Home

Nákupný košík


Váš košík je prázdny

Doprava ZDARMA

Prihlásenie

Video

 

Všeobecné obchodné podmienky.

 

Platobné podmienky.

Zákazník si môže zvoliť dva spôsoby platby za tovar:

  1. Platba predom, bankovým prevodom.
  2. Platba na dobierku.

 

Dodacie podmienky.

Všetok tovar, ktorý máme na sklade, doručujeme kuriérskou službou spravidla do 5 pracovných dní po doručení platby.

Pri tovare, ktorý momentálne nie je k dispozícií nás prosím kontaktujte osobne. Individuálne sa dohodneme na dodaní tovaru.

Tovar doručujeme výhradne kuriérskou službou UPS.

Pri objednávke v hodnote do 200 EUR pri platbe predom, účtujeme dopravné a balné 7,14 EUR s DPH.

 

Objednávky nad 200 EUR doručujeme zdarma.

 

Pri platbe na dobierku účtujeme okrem dopravného ešte 1,43 EUR s DPH za dobierku.

 

Platba prevodom:

 

Tatra Banka, a.s.

262 619 4336/1100

Ako variabilný symbol použite číslo objednávky, tovar doručíme do 5 pracovných dňí po úhrade.

 

Záručná doba.

Záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne daňovom doklade (faktúre). Zákonná záručná doba je obecne 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave, podľa priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

Uvedené záručné doby sú určené pre koncových zákazníkov.

Vybavenie reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo zaslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou (špedičnou spoločnosťou, poštou apod.).

V prípade zaslania poškodeného tovaru k reklamácii prepravnou službou* - na náklady kupujúceho - na adresu reklamačného oddelenia predajcu, musí byť zásielka viditelne označená nápisom "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, platný záručný list, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru, a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý, rovnako ako reklamovaný tovar bez predchádzajúcej dohody o vybavení reklamácie.

Žiadame zákazníkov, aby nám zasielali tovar až po dohode na telefonnom čísle 0903 954521 alebo e-mailom na info@castey-slovakia.sk, resp. na adresu ESDESIGNS, sro, Nevädzova 5, 821 01 Bratislava. Reklamačné konanie sa tým výrazne urýchli.

V prípade zaslania poškodeného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný predať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiále, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkam dodaného tovaru - najlepšie v pôvodnom obale. Predajca nie je povinný prijať k reklamácii tovar, ktorý nie je vhodne zabalený a predaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, ak nebude dohodnuté inak.

Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.

O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie predávajúceho kupujúci vopred dohodnutým postupom (prostriedkami komunikácie na diaľku alebo písomne).

Vrátenie tovaru.

Storno objednávky zo strany kupujúceho - v súlade so zákonem č. 367/2000 z dňa 14. septembra 2000 má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón). Vrátený tovar musí byť bezchybný a plne funkčný, v pôvodných obaloch, ktoré neboli nešetrne otvorené. Odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na tovar kúpený na splátky.

V prípadoch, kedy na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť po predchádzajúcej dohode (tovar musí byť bezchybný a plne funkčný, v pôvodnych obaloch, ktoré neboli nešetrne otvorené) .

Záverečné ustanovenia

Práva zo zodpovednosti za vady vecí, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.9. 2010. Zmeny reklamačného a obchodného poriadku sú vyhradené.